EN || RU || DE

BRK technologies

Naše společnost se od svého založení v roce 2008 specializuje na dodávky energetických celků v plynárenství, těžebním průmyslu a elektroenergetice, elektrických a elektronických zařízení v průmyslových odvětvích s prostředím se nebezpečím požáru a výbuchu plynů, par, prachů a výbušnin.

Jsme jediným českým výrobcem procesních plynových chromatografů, včetně modelů certifikovaných podle OIML140 a schválený Českým metrologickým institutem pro fakturační měření .


Specializace:

Systemy pro procesní analýzu plynů

Elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Fluidní systémy

Technologie ACTROM www.actrom.cz

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře