EN || RU || DE

Technologické kontejnery

Technologické kontejnery odpovídá


  • protipožárními a bezpečnostními požadavkům Ruske Federace a Kazachstanu
  • splnění legislativních a bezpečnostních požadavků

Technologické kontejnery

Kontejnery pro analýzu

Kompletní funkční odzkoušení celé výbavy kontejneru včetně tlakových zkoušek před expedicí.

Ochrana před nežádoucími vlivy okolí a zásahem nepovolaných osob.

Možnost umístění v hale nebo venku bez stavebních úprav.

Nízké náklady na montáž a připojení a vysoká hustota počtu měření na plochu.

Vybavení kontejneru topením a klimatizací při umístění venku nebo nevytápěné hale.

Kontejnery řídicích pultů a zařízení

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře