EN || RU || DE

Procesní plynové chromatografy MAG

Procesní plynový chromatograf MAG


  • Procesní analýza: H2S, C1SH-C4SH, С1 – С12, СО2, N2+O2 atd.
  • Dotykový displej

Vlastnosti:

MAG je používán v plynárenství a ve všech odvětvích výroby čistých chemických látek, rafinace a zpracování uhlovodíků. Chromatograf MAG poskytuje všechny informace o kvalitě zemního plynu a bioplynu a jejich fyzikální vlastnosti jako spalné teplo a hustota, které jsou potřebné pro mnoho aplikací při operacích se zemním plynem, především fiskální měření energie.

Modifikace:

Kvalita a fyzikální vlastnosti zemního plynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti bioplynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti LNG

Kvalita a fyzikální vlastnosti ropných plynů

Síra v zemním a bioplynu

Methanol v zemním plynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti syntézních plynů

Спецификация:

Komponenty (MAG):

do С9, СО2, N2+02

Komponenty (MAG-S):

sirovodík, merkaptany

Přesnost měření (MAG):

4 ppm

Přesnost měření (MAG-S):

0,15 mg/m3

Metan

40 - 99,97%

Ethan

0001 - 15%

Propan

0001 - 6,0%

Isobutan

0001 - 4,0%

n-butan

0001 - 4,0%

Isopentan

0001 - 2,0%

n-Pentan

0001 - 2,0%

Neopentan

0,0005 - 0,05%

Hexany + vyšší

0,0005 - 0,05%

Oxid uhličitý

0005 - 10,00%

Dusík + kyslík

0005 - 15%

Krytí

IP65

Značení zařízení do výbušného prostředí

1Ex d[ib]IIB+H2 T4

Rozmery

365x310x465 mm

Displej

12'' dotykový

Interface

RS485, RS485 jiskrově bezpečný, RS232, Ethernet, opticky Ethernet, GSM/GPRS

Napětí

220 V, 50 Hz

Hmotnost

40 kg

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře