EN || RU || DE

Komplexná automatizace

Naše automatizační řešení jak diskrétních tak spojitých úloh v oblasti plynárenství a ostatních výrobních technologií vyžadují pro styk s obsluhou operátorské rozhraní, prostřednictvím kterého operátor komunikuje s řídicím systémem. Jednoduché úlohy jsou řešeny prostřednictvím operátorských panelů, složitější systémy prostřednictvím vizualizačních aplikací instalovaných na standardních počítačích (SCADA).


  • Provozně-technický informační systém speciálně vytvořený pro distributory plynu.

Automatizace v plynárenství

Firma se zabývá kompletací a dodávkami automatizace pro plynárenství a energetiku, řízením regulace a provozními informačními systémy.

Automatizace v ropném průmyslu

Měření hladin a teploty v nádržích ropných produktů

Platformy:

Allen Bradley

Siemens

Yokogawa

General Electric

Emerson

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře