EN || RU || DE

Pyrolýza metanu

Pilotní zařízení s indukčním reaktorem pro pyrolýzu metanu a obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem.

Jednotka umožňuje výrobu zeleného vodíku pyrolýzou methanu bez emisí CO2, snížení koncentrace CO2 v přiváděném bioplynu a přípravu chromatograficky ověřených směsí obsahujících vodík.

Návrh pilotního závodu umožňuje snadnou výměnu katalyzátorů a inhibitorů v rámci testování inovativních metod ke zvýšení přeměny methanu a zlepšení kvality produktu.

Systém umožňuje získat plyny obsahující vodík, extrahovat čistý vodík ze směsí obsahujících vodík a připravit směsi obsahující vodík dané kvality.

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře