EN || RU || DE

Energetika

Dodávky a inženýring


  • Měření kvality plynů pro plynové kogenerační jednotky
  • Optimální technologii na čištění plynu pro středně velké elektrárny
  • Řešení v oboru výroby a využívání bioplynů a plynů skládkových

Měření kvality plynů pro generace

Složení plynu, Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, Wobbeho čísla a Metanového čísla

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře