EN || RU || DE

Energetika

Dodávky a inženýring


  • Měření kvality plynů pro plynové kogenerační jednotky
  • Optimální technologii na čištění plynu pro středně velké elektrárny
  • Řešení v oboru výroby a využívání bioplynů a plynů skládkových

Měření kvality plynů pro generace

Složení plynu, Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty, Wobbeho čísla a Metanového čísla

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře