EN || RU || DE

Modulární Laboratoře

Činnost BRK Technologies se nezaměřuje pouze na teritorium Ruské federace, ale poskytuje služby také v Bělorusku a Kazachstánu.


  • analýza ropy
  • analýza vod
  • analýza odpadů, kalů, sedimentů a zemin
  • analýza plynných vzorků
  • ekotoxikologie
  • agrochemie

Fasáda

Interiér

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře