EN || RU || DE

Analyzátory Odorantu BACS AnOd

Stacionární procesní analyzér pro automatické měření a vyhodnocování koncentrace odorantu v plynu.


  • Určen pro permanentní analýzu
  • Možnost archivace dat v PC a tisk protokolů
  • On-line přenos dat na dispečink

Specifikace:

Princip:

Elektrochemický

Rozsah měření, mg/m3

0-100 (merkaptany)

Rozsah měření, mg/m3

0-50 (merkaptanová síra)

Nejistota měření, %

v rozsahu 0-10 mg/m3

±25 (±20)

v rozsahu 10-100 mg/m3

±25 (±20)

Cyklus při měření, min

от 5

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy BACS MAG
Analyzátory Odorantu BACS AnOd
Analyzátory kyslíku BACS AnOx
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře